Saturday, May 29, 2010

Campagne voor Boycot, Desinvesteren en Sancties (BDS)

BDS BOYCOT ISRAEL PRODUCTEN Aha!

postbus1964 May 28, 2010 — Met een campagne voor Boycot,
Desinvesteren en Sancties (BDS)
willen wij de Israëlische
regering onder druk zett en om:
* zich te houden aan het internati
onaal recht en om de legiti eme
rechten van het Palesti jnse volk
te erkennen;
* een einde te maken aan het
beleg van de Strook van Gaza en
de bezetti ng van de Westelijke Jordaanoever;
* de bouw van nederzetti ngen
en de onteigening van Palesti
jnse grond te staken;
* de bouw van de Muur op
de Westelijke Jordaanoever stop
te zett en en deze conform de uitspraak
van het Internati onaal Gerechtshof
in Den Haag te slopen;
*
een eind te maken aan de
verdrijving van de Palesti jnen, de
vluchtelingen terug te laten keren
en hen te compenseren voor geleden
schade;
* binnen Israël de discriminati
e van Palesti jnse burgers te staken
en hen in alle opzichten gelijkelijk
te behandelen;
* te stoppen met het aanvallen
van burgers in de in 1967 bezette
gebieden en met het verwoesten
van huizen en infrastructuur.Palestine Video - A Palestine Vlog